Privacybeleid

Uw gegevens zijn veilig bij ons

Hieronder geven we u graag wat toelichting bij de beveiliging van uw gegevens op deze site.


Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch uw domeinnaam (internet domain name) en uw e-mailadres.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij

 • uw domeinnaam en uw e-mailadres als u een bezoek brengt aan onze webpagina
 • uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
 • uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
 • alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt
 • alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)
Deze informatie wordt gebruikt
 • om de inhoud van onze website te verbeteren
 • om de inhoud en de lay-out van onze pagina’s te individualiseren voor elke individuele bezoeker
 • om u op de hoogte te stellen van updates van onze site
 • om de inhoud en de presentatie van de site aan te passen op basis van uw browsertype of van andere informatie die door de browser wordt verstuurd

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert; dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek).

Muziekmozaïek vzw heeft geen partnerschappen of speciale relaties met reclameregies op internet.

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Wij hebben ook de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Als u wenst te reageren op één van de hierboven beschreven praktijken, kunt u ons contacteren

 • per email: info@muzmoz.be
 • per telefoon: 02 532 28 38
 • per brief: Muziekmozaïek vzw, Wijngaardstraat 5, 1755 Gooik

Over communicatie per e-mail

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van onze vzw, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Als u ons via het web uw postadres meedeelt

 •  kan u van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over opkomende evenementen en diensten. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.
Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web
 • kan u telefonisch gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over opkomende evenementen. Indien u dergelijke telefonische oproepen niet wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.
Als u van geen enkel bedrijf nog mailings, telefonische oproepen of e-mails wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinson-lijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond:
 • telefonisch op het gratis nummer: 0800-91 886
 • per post: BDMV, Robinson list, Buro & Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel
 • online: www.robinsonlist.be
Onze vzw kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid'. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.
 
Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Op aanvraag bieden wij de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met
 • het Comité van Toezicht van het BDMV (per e-mail via privacy@bdma.be of per post op dit adres: BDMV, Buro & Design Center, Heizel Esplanade B 46, 1020 Brussel)
 • de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Waterloolaan 115, 1000 Brussel)