Kunstenaarsstatuut

Wat is het kunstenaarsstatuut?

Het kunstenaarsstatuut, zoals omschreven in het KB van 1969 met artikel 1bis dat van kracht ging op 1 juli 2003, is even duidelijk als eenvoudig: zodra iemand een artistieke prestatie levert, in opdracht van een natuurlijke of rechtspersoon, én tegen betaling, is hij of zij onderworpen aan de wet op het kunstenaarsstatuut. Uitzondering wordt wel gemaakt voor prestaties in familieverband.

Van het aanvragen van een statuut is dus geen sprake en tot op heden blijft dat statuut eigenlijk een lege doos.

Die lege doos wordt alleen een beetje gevuld door de regeling rond de kleine dagvergoeding voor artistieke prestaties. Die (belastingvrije) regeling moet het ontbreken van een echt kunstenaarsstatuut een beetje compenseren.

Uitgebreide informatie over het kunstenaarsstatuut vind je bij het Kunstenloket en bij
   ACV Cultuur