Vrijwilligersvergoeding

Artiesten kunnen ook als vrijwilliger werken 

Wie werkt als vrijwilliger, kan worden vergoed met een forfaitaire kostenvergoeding voor vrijwilligers. Deze vergoeding bedraagt maximaal 30,82 euro per dag en 1.232,92 euro per jaar. Dat is een all-in kostenvergoeding, dus ook inclusief vervoersonkosten, maar ze is niet combineerbaar met de zogenaamde kleine dagvergoeding.

 
Je kunt als (amateur)kunstenaar niet een beroep doen op de kleine vergoedingsregeling (zie: kleine dagvergoeding) enerzijds én de vrijwilligersvergoeding voor hetzelfde kalenderjaar en voor artistieke prestaties. Je kunt wel een beroep doen op de kleine vergoedingsregeling voor je artistieke prestaties en op de vrijwilligersvergoeding voor je niet-artistieke prestaties (mits alle voorwaarden vervuld zijn), maar niet op dezelfde dag.


Vrijwilligerswerk is elke activiteit die:

  • onbezoldigd en onverplicht wordt verricht;
  • ten behoeve van één of meer personen van een groep, een organisatie of van de samenlevering wordt gepresteerd;
  • wordt georganiseerd door een organisatie anders dan het familie- of privé-verband van de vrijwilliger;
  • wordt verricht door iemand die niet voor de organisatie in kwestie werkt als werknemer, ambtenaar of zelfstandige

Een organisatie is elke feitelijke vereniging of private of publieke rechtspersoon zonder winstoogmerk.


Indien je wordt vergoed met een vrijwilligersvergoeding, moeten de kosten niet worden bewezen, maar je moet wel strikt de voorwaarden respecteren. Indien de voorwaarden niet worden gerespecteerd en je geen kosten kan aantonen, kan de vergoeding worden geherkwalificeerd als een inkomen.

Op de vrijwilligersvergoedingen zijn geen sociale bijdragen en belastingen verschuldigd. Je hoeft deze vergoedingen dus niet in te vullen op je belastingaangifte.

Lees hier meer over verzekeringen voor vrijwilligers