Auteursrechten

Over Sabam en andere verplichtingen

Voor gebruikers
Wil je een muziekevenement organiseren? Dan is het raadzaam om Sabam te raadplegen. Sabam is in België de enige beheersnvennootschap die de rechten vvan muziekauteurs beheert.

Ga dus een kijkje nemen op de overzichtelijke website van Sabam (www.sabam.be) waar je onder de rubriek Gebruikers jouw vraag verder kan verfijnen naargelang de categorie (visuele en grafische kunsten, theater, productie, online, muziek, media, literatuur).
 
Surf voor uitgebreide en heldere info over auteursrechten voor gebruikers naar de
   website van
Kunstenloket
Surf voor alle info over Sabam en verplichtingen, aangiftes en prijzen voor
   organisatoren naar de website van
Sabam

 


Voor artiesten
Niemand is verplicht zijn of haar werk te registreren. Een groot aantal auteurs/componisten doet dat wel, om zijn/haar auteursrechten te beschermen, meestal bij een auteursvereniging (bv. Sabam) of een notaris.

Die registraties isis geen verplichting en wordt enkel verricht om een vaste datum te registreren, zodat de auteur in een eventueel later geschil zou kunnen bewijzen dat zijn of haar werk eerder bestond. Dit bewijs kan echter ook door andere middelen worden geleverd.


Men kan in de regel alle soorten werken deponeren: scenario's, synopsissen, manuscripten, formats, spelreglementen, tekeningen, slogans... Een werk is wel pas beschermd door het auteursrecht wanneer het voldoende concreet en origineel is. Wanneer men een werk deponeert, betekent dat niet noodzakelijk dat het ook beschermd is door het auteursrecht. Deze beoordeling komt in principe alleen de rechter toe.


Natuurlijke personen die inkomsten krijgen uit de overdracht van auteurs- en naburige rechten (bv. van Sabam), worden hierop belast.


Deze inkomsten worden beschouwd als roerende inkomsten en worden belast aan een bevrijdende roerende voorheffing van 15%, na aftrek van forfaitaire kosten (bij gebrek aan bewijs van werkelijke kosten). Het kostenforfait bedraagt 50% voor de eerste schijf van inkomsten tot 10.000 euro. Op de schijf van 10.000 tot 20.000 euro wordt 25% kosten in aftrek genomen.Boven deze schijf wordt geen kostenforfait aangerekend.

Voorbeeld: een scenarist krijgt van zijn beheersvennootschap, bv. Sabam, 5.000 euro voor de exploitatie van zijn auteursrechten. Op deze 5.000 euro worden 50% kosten in aftrek genomen - dat is een forfaitaire kostenaftrek, de auteur moet deze kosten dus niet bewijzen. Hij betaalt dus slechts 375 euro belastingen (15% op 2.500 euro).
 
Let op: 

  • Deze regeling geldt enkel voor inkomsten ontvangen door natuurlijke personen
  • Deze regeling geldt dus niet voor inkomsten ontvangen door rechtspersonen (vzw, bvba, enz.)
  • Deze regeling geldt enkel voor de eerste schijf van 50.000 euro
  • De inkomsten die 50.000 euro overstijgen, worden beschouwd als beroepsinkomsten
  • Deze inkomsten moeten worden ingevuld op de belastingbrief en worden belast aan het gewone progressieve tarief (gaande van 25 tot 50%)

 

Het gaat om een ‘bevrijdende’ roerende voorheffing. Dit wil zeggen dat bepaalde uitbetalers van auteurs- en naburige rechten (bv. een beheersvennootschap zoals Sabam, een uitgever enz.) 15% belastingen zullen inhouden op de inkomsten uit auteurs- en naburige rechten en dat de kunstenaar deze inkomsten niet meer moet invullen op zijn belastingbrief (bij inkomsten onder de 50.000 euro, hogere inkomsten moeten wel worden ingevuld bij de beroepsinkomsten). 
 
Download hier een document met uitgebeide toelichting over de fiscale regeling voor
   inkomsten uit auteursrechten

Lees hier een artikel over auteursrechten en wat kan en mag voor artiesten en
   gebruikers

Surf voor uitgebreide en heldere info over auteursrechten naar de website van
   Kunstenloket
.