B-Jazz

 

 

 
 


B-Jazz is versie 2.0 van de befaamde internationale wedstrijd 'Jazz Hoeilaart'.
 
Jazz Hoeilaart werd in 1979 opgestart door Albert Michiels, als onderdeel van het jaarlijkse Druivenfestival in Hoeilaart, met de bedoeling talentvolle jonge jazzmuzikanten speelkansen te bieden.
Aanvankelijk enkel met Beligische en Nederlandse groepen, maar niet veel later met groepen van over de hele wereld. Het festival is een van de meest bekende en erkende internationale jazzwedstrijden.
 
Reeds meer dan 2 100 groepen uit meer dan 50 landen meldden zich aan sinds de start van de wedstrijd in 1979.
 
Sinds 2015 organiseert Muziekmozaïek in samenwerking met 30CC en OPEK B-Jazz als onderdeel van het Leuven Jazz festival, waar de 'Grote Prijs Albert Michiels' wordt uitgereikt aan de winnaar.
 
Op basis van een preselectie en de finale kiest de jury de winnaars.
De eerste drie ontvangen een (geld)prijs, de nummer 1 krijgt de kans om enkele concerten te spelen en daar bovenop zijn er prijzen voor beste solist, beste bassist en een prijs voor de beste uitvoering van de opgelegde compositie.
 
Door jonge talentvolle muzikanten te stimuleren, hen onder de aandacht te brengen en hen te ondersteunen, komt B-Jazz tegemoet aan haar belangrijkste doelstelling: jazz(muzikanten) stimuleren en aanmoedigen en zo bijdragen aan de culturele ontwikkeling en toekomst van onze samenleving.
 
Alle info vind je op www.b-jazz.be.
 

 
B- Jazz is version 2.0 of the renowned international contest known as ‘Jazz Hoeilaart’.
 
Jazz Hoeilaart was founded in 1979 by Albert Michiels as part of the annual 'grape festival' in Hoeilaart, with the intention of giving talented young jazzmusicians a chance to perform.
Initially only Belgian and Dutch bands participated. Since then the festival has become one of the most renowned international jazz competitions.
 
Already more than 2 100 bands from more than 50 countries registered since the beginning of this contest.
 
 
Since 2015 Muziekmozaïek organizes - in collaboration with the cultural center 30CC and OPEK - B-Jazz as part of the Leuven Jazz festival, where the ‘Grand Prix Albert Michiels’ is awarded to the winner.
 
Based on the qualification and final, the jury will choose the winners.
Each winner will receive a (cash) prize, the prize winner will get the chance to play some concerts and in addition there are prizes for best soloist, best bassplayer and a prize for the best performance of the mandatory composition.
 
 
By encouraging young talented musicians and greanting them the attention and support they need, B-Jazz holds on to its main ambition: to encourage jazz (musicians) and contribute to the cultural development and future of our society.
 
All info can be found via www.b-jazz.be.